PRZEWODNIK PO BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM FOTOGRAF Beata Drozdowska

Żuraw głos

🇵🇱 Wysokie, gwiżdżące dźwięki to głos młodych żurawi.

🇬🇧 Juvenile cranes make high-pitched chirruping peeps.

łoś, scypuł, bukowisko, Biebrza, Biebrzański Park Narodowy

Miłość na bagnach

Chłodne noce i poranki, mgły. Z bagien niosą się krótkie stękania i przeciągające się jęczenia. Aoh, uah… eeeouyyyyyyy…yhm…

Biały Grąd

Wyjazd 3.30, aby być na biebrzańskim szlaku jeszcze przed wschodem słońca.