PRZEWODNIK PO BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM FOTOGRAF Beata Drozdowska

Żuraw głos

🇵🇱 Wysokie, gwiżdżące dźwięki to głos młodych żurawi.

🇬🇧 Juvenile cranes make high-pitched chirruping peeps.